Advies ‘quantum computing in the manufacturing sector’ wint CSR Challenge 2018

Traditiegetrouw is de National Cyber Security Summer School (NCS3) vandaag afgesloten met de presentaties van de CSR Challenge door de verschillende groepen studenten die hebben deelgenomen. De groep met het beleidsadvies voor de sector manufacturing heeft de challenge van dit jaar gewonnen. In dit advies gaven zij hun visie op hoe quantum computing in te zetten voor de cybersecurity van deze sector. Een tweede plaats was er voor de groep met het beleidsadvies voor de zorgsector. Het winnende team is uitgenodigd voor de vergadering van de Cyber Security Raad (CSR) op 29 november dit jaar om met de raad in gesprek te gaan over relevante onderwerpen op het vlak van cybersecurity.

Alle presentaties en beleidsadviezen werden beoordeeld door een onafhankelijk jurypanel bestaande uit toonaangevende experts uit verschillende sectoren, te weten Raymond Doijen van het Nationaal Cyber Security Centrum, Inald Lagendijk van de TU Delft, Lotte de Bruijn van Nederland ICT en Inge Philips van Deloitte. De jury was onder de indruk van alle presentaties. Lotte de Bruijn benadrukte nog dat het positief is dat veel vrouwen deze week hebben deelgenomen aan de summer school.

Nieuwe technologieën

Net als afgelopen jaar stond ook deze keer de CSR Challenge in het teken van inzet nieuwe technologieën. Alle deelnemende studenten aan de Summer School hebben zich in groepen gebogen over de vraag hoe we in Nederland nieuwe technologieën in kunnen zetten voor de cybersecurity van de Nederlandse vitale sectoren. De studenten werden daarin gedurende de week begeleid door mentoren uit overheid, bedrijfsleven en universiteiten. Er waren beleidsadviezen uitgewerkt voor de voedings- en landbouwsector, transportsector, financiële sector, energiesector, sector voor telecommunicatie, zorgsector en tot slot de sector manufacturing.

Initiatief van Cyber Security Raad (CSR)

De Summer School is een initiatief van de CSR en vloeit voort uit het advies ‘Cybersecurity in onderwijs en bedrijfsleven’. Dit advies heeft de raad eind 2015 gegeven aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Daarin stelt de raad dat de digitale toekomst van Nederland veilig moet worden gesteld. Dat kan onder andere door te zorgen voor meer cybersecurityprofessionals en door de Nederlandse jeugd voor te bereiden op de digitale toekomst. De organisatie van de Summer School lag in handen van dcypher en CGI in samenwerking met Nederland ICT, Nationaal Cyber Security Centrum en nog een aantal andere enthousiaste partners.