Nieuwe editie CSR Magazine

Deze week is een nieuwe editie van CSR Magazine verschenen. Het magazine staat dit jaar geheel in het teken van de thema’s uit de CSR Meerjarenstrategie 2018-2021, te weten regie en sturing, groeiende (digitale) afhankelijkheid, handhaving en toezicht en nieuwe technologieën. Verschillende topfunctionarissen en wetenschappers uit overheid en bedrijfsleven geven in dit magazine vanuit hun eigen expertise een visie op hoe we hier in Nederland, Europa en wereldwijd vorm aan kunnen geven.

(Inter)nationale samenwerking

Allen zijn zij van mening dat Nederland op de goede weg is bij het verder versterken van de digitale veiligheid alsook op het gebied van onderzoek, innovatie en andere initiatieven. Echter, in de ogen van een groot aantal auteurs zijn we nog onvoldoende cyber ready. Een rode draad in alle kritische noten die u in de artikelen kunt lezen is toch wel (inter)nationale samenwerking. Samenwerking tussen overheid, bedrijven, organisaties en burgers is belangrijk om Nederland digitaal veilig te houden; we willen en kunnen het niet alleen. De recent ontwikkelde ‘Health Check Cybersecurity’ is een mooi voorbeeld van samenwerking.

Blijvend investeren

Verder zijn de auteurs het erover eens dat er blijvend geïnvesteerd moet worden in cybersecurity, vooral ook in het delen van informatie en kennis. Met de investering van 95 miljoen euro in cybersecurity heeft het kabinet een eerste belangrijke stap gezet. Daarmee zijn we er nog niet; er zullen meer stappen moeten worden gezet naar een toekomst toe om ons te kunnen wapenen tegen statelijke actoren en de georganiseerde misdaad. Alleen zo kunnen we in Nederland blijvend de kansen verzilveren en innovatie bevorderen, nu en in de toekomst.

Auteurs in het magazine zijn onder andere: Herna Verhagen (PostNL), Petra Oldengarm en Liesbeth Holterman (Cyberveilig Nederland), Melissa Hathaway (leading expert in cyberspace policy and cybersecurity), Troels Oerting (Global Centre for Cybersecurity), Paul Timmers (onafhankelijk adviseur), Lousewies van der Laan (ICANN), René de Vries (Havenmeester Rotterdam), Marco van der Vegte (NBA), Hans Folmer (voormalig commandant Defensie Cyber Commando), Hans de Jong (Philips), Bernold Nieuwesteeg (RILE), Aleid Wolfsen (Autoriteit Persoonsgegevens).