CSR in de media: ‘Door coronacrisis wordt de strijd voor cyberweerbaarheid urgenter’

Op zaterdag 7 november jl. is een nieuwe editie van Clique Magazine, een bijlage van het Elsevier Weekblad, verschenen. Hierin is onder andere een interview gepubliceerd met raadsleden Wiebe Draijer en Gerrit van der Burg over de toenemende urgentie van de strijd voor cyberweerbaarheid en het belang van een integrale aanpak hiervoor. Mede dankzij de coronacrisis zijn we nog sterker afhankelijk geworden van digitaal contact en digitale ontwikkelingen en neemt de urgentie steeds verder toe.

Clique Magazine, bijlage Elsevier Weekblad

Gedrag is de kwetsbaarste schakel

Eind maart van dit jaar heeft de raad een urgentieverklaring gepubliceerd waarin de raad pleit om het belang van cyberweerbaarheid hoog op de agenda van het komende kabinet moet komen te staan. Nederland moet aan kracht en vaart winnen door meer regie op samenwerking, een meerjarenprogrammering en voldoende financiële middelen. In het interview stelt Draijer dat het gevoel van risico op dit vlak over het algemeen kleiner is dan het daadwerkelijke gevaar. Het cyberbewustzijn moet volgens hem worden vergroot. Bedrijven en particulieren moeten alert zijn, hun systemen op orde hebben en zorgen voor gedragsdiscipline. Gedrag is de kwetsbaarste schakel. “Dat vraagt ook de aandacht van de overheid, als coördinerend orgaan, om hier iets mee te doen. De krachten van de publieke en private sectoren moeten worden verbonden om sterker te kunnen optreden!”

Strijd tegen cybercriminelen

Ook de strijd tegen cybercriminelen blijft een voortdurende uitdaging, zegt Van der Burg: “Net als bij de analoge criminaliteit lopen we altijd een stap achter. In de digitale criminaliteit gaat de ontwikkeling alleen veel sneller, en kan een crimineel bovendien de meest ingewikkelde technieken van cybercrime gewoon op het internet kopen. Cybercriminaliteit wordt bereikbaar voor een breed publiek. Dat maakt de uitdaging voor ons nog groter.” De raad is gevraagd het komend kabinet te adviseren over investeringen die nodig zijn voor enerzijds het vergroten van de weerbaarheid en anderzijds het versterken van opsporing, vervolging en berechting. “Weerbaarheid is essentieel, de drempel om dit soort criminaliteit te plegen moet zo hoog mogelijk!”

In hetzelfde artikel is daarnaast ook een reactie te lezen van Peter de Kock, Professor of Practice aan de Jheronimus Academy of Data Science, over hoe data science kansen biedt tot het opsporen van cybercriminaliteit.