Video-interview: “De inzet van technologie is nodig om ons land cyberweerbaar te houden”

Vanuit zijn eigen ervaring bij Defensie weet Luitenant-generaal Onno Eichelsheim, plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten bij het ministerie van Defensie en raadslid van de CSR, hoe belangrijk de inzet van nieuwe technologieën is voor de cyberweerbaarheid van onze samenleving. In een video-interview vertelt Eichelsheim waarom en licht hij in het kort toe waarom de raad hierover onlangs advies heeft uitgebracht en welke kansen er liggen.

Onno Eichelsheim

Volgens Eichelsheim is de inzet van technologie de enige manier om ons land in de toekomst cyberweerbaar te houden. “Zonder de inzet van nieuwe technologieën kunnen we ons in de toekomst niet meer voldoende beschermen. De kennis over de ontwikkeling en toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën is in ons land versnipperd en daardoor missen we kansen”, vertelt Eichelsheim.

Video-interview met raadslid Onno Eichelsheim

Ik ben luitenant-generaal Onno Eichelsheim...
plaatsvervangend commandant der Strijdkrachten van het Ministerie van Defensie...
en lid van de Cyber Security Raad Nederland.
De Raad heeft geadviseerd over het belang van nieuwe technologieën...
voor een cyberweerbaar Nederland...
want als je de cyberweerbaarheid wilt versterken...
moet je gebruikmaken van nieuwe technologieën...
of van oude technologieën met nieuwe gebruiksmogelijkheden.
We hebben die nieuwe technologieën keihard nodig...
om Nederland te beschermen en cyberweerbaar te krijgen.
Dat landschap is in Nederland op dit moment versnipperd...
en dat in een tijd waarin het cyber security-beeld Nederland...
statelijke actoren, georganiseerde misdaad en criminelen...
gebruik van het middel van cyber, met inzet van steeds meer nieuwe technologieën.
Dus regie daarover is essentieel, net als inzicht in die technologieën.
Krijgen we dat niet, dan kunnen we ons land uiteindelijk niet beschermen.
Hoe belangrijk is cyberweerbaarheid voor de Raad en voor mij?
Cyberweerbaarheid moet in de pas blijven lopen met digitale ontwikkelingen...
en het gebruik van digitale middelen in onze samenleving.
In deze COVID-crisis, waarbij bedrijven en wij thuis...
steeds meer gebruikmaken van digitale middelen...
hebben we de cyberweerbaarheid en privacy niet voldoende gegarandeerd.
Terwijl we wel een open en welvarende samenleving willen houden...
die we ook graag beschermen.
Om dat te bereiken, is samenwerking nodig tussen overheid, bedrijfsleven...
en kennisinstituten. Hierbij kan de overheid een stimulerende rol spelen.
Om dat goed te doen, heb je langetermijnprogrammering nodig...
en langetermijnfinanciering.
En als Nederland kun je dat niet alleen doen, maar met Europese partners.
Vanuit mijn eigen ervaring denk ik aan het European Defence Fund...
waarbij je met partners kennis ontwikkelt in Europa.
Dat zou je ook voor cyberweerbaarheid kunnen doen.
Verder maakt de Raad zich zorgen over het kennisniveau...
in Nederland zelf, omdat we vaak buitenlandse techbedrijven gebruiken.
Aan het einde van het jaar zal de Raad ook daarover met een advies komen.
Een goed voorbeeld voor de cyberweerbaarheid van Nederland...
is de industriestrategie van Defensie.
Hierbij werpt Defensie zich op als 'launching customer'...
in dit geval ten aanzien van cyber.
Ik noemde net al het European Defence Fund...
waarbij we met Europese partners technologie kunnen ontwikkelen.
Uiteindelijk kunnen we daarbij in onze organisatie launching customer zijn.
Dat doen we niet alleen. We werken samen met het bedrijfsleven...
met kennisinstituten en met de overheid zelf.
Een mooi voorbeeld daarvan is ons samenwerkingsverband...
met MARIN, TNO, NLR, en met Defensie...
die we in een artificial intelligence community bij elkaar hebben gebracht.
Die werkgroep focust zich met name op het gebruik van artificial intelligence...
deels om met artificial intelligence data te analyseren en te gebruiken...
maar ook om na te denken hoe we artificial intelligence kunnen gebruiken...
voor cyberweerbaarheid.
Wat moet er volgens de Raad gebeuren om grip te krijgen op de technologieën...
zodat we die cyberweerbaarheid kunnen vergroten?
Dat begint natuurlijk met inzicht krijgen in die technologieën.
Vandaar dat de Raad de minister van Justitie...
en de staatssecretaris van Economische Zaken adviseert...
om een jaarlijks overzicht te creëren van die nieuwe technologieën...
zodat we zicht krijgen op wat er daadwerkelijk gebeurt.
Ten tweede moeten we zo snel mogelijk beleid ontwikkelen...
en het industriebeleid aanpassen.
Daar kan de overheid als launching customer voor acteren.
Het derde en belangrijkste punt is dat je het structureel moet aanpakken...
omdat onze tegenstanders, de 'bad guys' dit continu aan het doen zijn.