“Toename cybercriminaliteit vraagt om investering in handhavingsketen”

Op uitnodiging van het Openbaar Ministerie (OM) hebben meerdere leden van de Cyber Security Raad (hierna de raad) op donderdag 21 januari jl. online deelgenomen aan de oefenrechtbank. Hiermee wilde de raad meer inzicht krijgen in dilemma’s die cybercriminaliteit met zich meebrengt. Deze inzichten worden meegenomen in het aanstaande advies van de raad over een integrale aanpak voor cyberweerbaarheid.

Vrouwe Justitia

De wereld digitaliseert, en de criminaliteit ook. Criminelen verleggen meer en meer hun werkterrein naar internet, en beginnen daar ook steeds jonger mee. Cybercriminaliteit neemt daarmee fors toe. Jaarcijfers die de politie vorige week heeft gepubliceerd, laten ten opzichte van 2019 een ruime verdubbeling zien van het aantal geregistreerde digitale misdrijven. “We zien soms tijdens een surveillance, dus in de auto voor de deur van een huis van iemand die van een inbraak wordt verdacht, dat dezelfde verdachte tegelijkertijd op internet bezig is iets strafbaars te verhandelen, dus aan de voor- en achterkant tegelijk”, vertelde Theo van der Plas, directeur digitalisering en cybercrime bij de Nationale Politie vorige week in een interview met de Volkskrant.

Politie en OM spelen in op deze ontwikkeling, maar telkens blijken techniek, wetgeving én organisatie achter te lopen op de werkelijkheid. Een van de deelnemers aan de digitale Oefenrechtbanksessie was raadslid Ineke Dezentjé Hamming. Zij is voorzitter van FME en lid van de raad namens FME. Volgens haar heeft de sessie goed laten zien hoe belangrijk het is de handhavingsketen te versterken om cybercriminelen sneller op te kunnen sporen en te veroordelen. “Misdaad, ook in het cyberdomein, mag nooit lonen”, vertelt Dezentjé. “Er is nu onvoldoende slagkracht om echt impact te kunnen maken op cybercriminaliteit. Daarvoor is een investering in capaciteit en een brede ketenbenadering nodig waarbij alle facetten van veiligheid online een plaats hebben. We moeten investeren in cyberweerbaarheid en tegelijkertijd cybercriminelen afschrikken. Daarvoor is ook meer publiek-private samenwerking nodig voor informatie-uitwisseling.”

Dezentjé verwijst daarmee naar het advies dat de raad in de lente van dit jaar zal uitbrengen. Dit advies voor het nieuwe kabinet staat in het teken van een integrale aanpak voor cyberweerbaarheid en hoeveel investeringen in mensen en middelen daarvoor nodig zijn. Een van de speerpunten in het advies is het ‘Realiseren van handhavingsketen’. De raad vindt het belangrijk dat het nieuwe kabinet gaat investeren in een toekomstbestendig opsporings- en vervolgingsapparaat.