CSR Advies 'Naar een veilig verbonden digitale samenleving' - CSR-advies 2017, nr. 3

De Cyber Security Raad (CSR) is bezorgd over de beheersbaarheid van het Internet of Things (IoT) als het om cybersecurity en privacy gaat en heeft hierover het advies ‘Naar een veilig verbonden digitale samenleving; Advies inzake de cybersecurity van het Internet of Things (IoT)’ opgesteld.

The English version of this publication is available on Cybersecuritycouncil.nl.