CSR Advies 'Naar een open, veilig en welvarend digitaal Nederland' - CSR-advies 2018, nr. 1

Het advies van de Cyber Security Raad (CSR) bevat aanbevelingen voor de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) over waar de komende jaren de focus op moet liggen en welke onderwerpen uit de agenda nadere aandacht verdienen.

The English version of this publication is available on Cybersecuritycouncil.nl.