CSR Gespreksnotitie Terugdringen docententekort

De gespreksnotitie bevat een pakket van samenhangende oplossingsrichtingen om het docententekort terug te dringen. Aanleiding voor de notitie is het eerder gepubliceerde advies van de Cyber Security Raad (CSR) inzake de afschaffing van numeri fixi-systemen alsook de beleidsreactie van het ministerie van OCW op het onderzoeksrapport ‘Wissels Om’ van de commissie van Rijn.

The English version of this publication is available on Cybersecuritycouncil.nl.