CSR Advies 'Naar een veilig eID-stelsel' - CSR-advies 2019, nr. 1

De Cyber Security Raad (CSR) roept overheid op om burgers en bedrijven beter te beschermen door het ruimer ter beschikking stellen van veilige inlogmiddelen; de overheid heeft hierin een faciliterende en coördinerende rol. De raad dringt aan op het creëren van een stelsel waarin burgers en bedrijven veilig digitaal zaken kunnen doen met zowel publieke als private diensten.

The English version of this publication is available on Cybersecuritycouncil.nl.