CSR Advies 'Beschikbaar stellen datalekmeldingen voor onderzoeksdoeleinden' - CSR-advies 2020, nr. 1

Het advies 'Beschikbaar stellen datalekmeldingen voor onderzoeksdoeleinden'  van de Cyber Security Raad (CSR) omvat een projectvoorstel voor het - onder strikte voorwaarden - ontsluiten van bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemelde datalekken voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek. Doel is te komen tot algemene adviezen en aanbevelingen voor verbetering van de beveiliging van persoonsgegevens.

The English version of this publication is available on Cybersecuritycouncil.nl.