CSR Advies 'Beschikbaar stellen datalekmeldingen voor onderzoeksdoeleinden' - CSR-advies 2020, nr. 1

Het advies 'Beschikbaar stellen datalekmeldingen voor onderzoeksdoeleinden'  van de Cyber Security Raad (CSR) omvat een projectvoorstel voor het - onder strikte voorwaarden - ontsluiten van bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemelde datalekken voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek. Doel is te komen tot algemene adviezen en aanbevelingen voor verbetering van de beveiliging van persoonsgegevens.