CSR Advies 'Industrial Automation & Control Systems (IACS)' - CSR-advies 2020, nr. 2

De Cyber Security Raad (CSR) vindt dat er werk aan de winkel is om de cyberweerbaarheid van Industrial Automation & Control Systems (IACS) in de vitale infrastructuur op orde te krijgen en dat organisaties hier ondersteuning bij moeten krijgen. De Nederlandse samenleving moet kunnen vertrouwen op de veiligheid en continuïteit van de vitale infrastructuur.

The English version of this publication is available on Cybersecuritycouncil.nl.