CSR Advies 'Inzake de focus en aanpak van het evaluatieonderzoek van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA)' - CSR-advies 2020

De Cyber Security Raad (CSR) is begin dit jaar door de minister van Justitie en Veiligheid verzocht om advies uit te brengen over een brede evaluatie van de effectiviteit van aanpak onder de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) en de benodigde investeringen in cybersecurity in dit verband voor een volgende kabinetsperiode.

The English version of this publication is available on Cybersecuritycouncil.nl.