CSR Adviesbrief 'Inzake kabinetsreactie WRR-rapport en korte Citrix-evaluatie', CSR-advies 2020, nr. 4

De Cyber Security Raad (CSR) stelt dat aanscherping en uitbreiding van de huidige maatregelen voor cybersecurity noodzakelijk zijn voor een cyberweerbare samenleving. Aanleiding voor dit advies is de beleidsreactie van de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer over de verschijning van het rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de evaluatie rondom de Citrix-problematiek. Ook het onlangs uitgebrachte Cybersecuritybeeld Nederland 2020 schetst een onverminderd zorgwekkend beeld.

The English version of this publication is available on Cybersecuritycouncil.nl.