CSR Advies 'Nederlandse Digitale Autonomie en Cybersecurity' - CSR-advies 2021, nr. 3

Digitale autonomie raakt het hart van onze rechtstaat en daarmee het fundament van onze samenleving. Digitale autonomie is een complex en urgent vraagstuk dat een belangrijk onderdeel is van een integrale aanpak voor cyberweerbaarheid, inclusief de noodzakelijke investeringen conform het eerdere advies hierover van de Cyber Security Raad (CSR). Het nu voorliggende advies gaat specifiek in op het onderdeel digitale autonomie en cybersecurity. De ultieme uitdaging is: hoe behouden we als Nederland ook in de digitale wereld controle over onze democratie, rechtstaat en economisch innovatiesysteem.

The English version of this publication is available on Cybersecuritycouncil.nl.