CSR Advies 'Verkleinen van de Cyberweerbaarheidskloof'

Veel bedrijven in vooral het mkb blijven achter met hun cyberweerbaarheid. Dat is een risico voor de bedrijven zelf, maar kan ook tot maatschappelijke ontwrichting leiden. De ondernemers missen onder meer de kennis over de risico’s voor hun bedrijf en het nemen van passende maatregelen. In het advies ‘Verkleinen van de Cyberweerbaarheidskloof’ geeft de Cyber Security Raad het kabinet concrete aanbevelingen om bedrijven in het mkb te helpen voldoende cyberweerbaar te worden.