Handreiking Cybersecurity voor de bestuurder

Een goede cybersecurity-aanpak raakt alle elementen in uw organisatie: in de hoogte (organisatiestructuur) en in de breedte (dienstverlening). Het is daarom bij uitstek een strategische uitdaging voor de boardroom. Uw IT-afdeling speelt uiteraard ook een belangrijke rol, maar u bent degene die op strategisch niveau de kaders bepaalt voor het formuleren, implementeren, bewaken en handhaven van het cybersecuritybeleid in uw organisatie. Dat is overigens geen eenmalige exercitie, maar een continu proces. Met behulp van deze handreiking krijgt u inzicht in hoe u cybersecurity kunt beleggen binnen uw organisatie.

In het verlengde van deze handreiking vindt u hier ook de bestuursuitgave van de handreiking ‘Cyberrisico’s rapporteren aan raden van bestuur’ (Freddy Dezeure, George Webster en Lokke Moerel) beschikbaar, inclusief een editie voor Chief Information Security Officers (CISO's), en ‘ Tien belangrijke inzichten voor geïnformeerd cybertoezicht (researchgate.net)’.

The English version of this publication is available on Cybersecuritycouncil.nl.