CSR Meerjarenstrategie 2018-2021

In de CSR Meerjarenstrategie 2018-2021 staat een viertal strategische thema’s waarmee de Cyber Security Raad (CSR) in de komende vier jaar aan de slag gaat om onze digitale positie te behouden en in de voorhoede te blijven als het gaat om digitalisering.

The English version of this publication is available on Cybersecuritycouncil.nl.