EU-rapport ‘European Foresight Cyber Security 2016’

Het rapport ‘European Foresight Cyber Security’ bevat de conclusies en aanbevelingen die door de Cyber Security Raad (CSR) zijn opgesteld naar aanleiding van een internationale Europese expertmeeting op 11 mei 2016. In het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie heeft de CSR deze meeting belegd, met twintig Europese en Amerikaanse experts uit de publieke, private en wetenschappelijke sector. Doel hiervan is strategisch advies te geven aan de Europese Unie over cybersecurity-issues met betrekking tot Internet of Things en harmonisering van zorgplichten tussen de lidstaten.