Onderzoeksrapport ‘Scientific research data breach notification obligation’

In het rapport ‘Scientific research data breach notification obligation’ wordt gewezen op het belang van het breder beschikbaar stellen van datalekmeldingen. Het onderzoek is in opdracht van de Cyber Security Raad (CSR) uitgevoerd door de Erasmus Universiteit en de Technische Universiteit Delft.