Handreiking Cybersecurity voor de bestuurder

Een goede cybersecurity-aanpak raakt alle elementen in uw organisatie: in de hoogte (organisatiestructuur) en in de breedte (dienstverlening). Het is daarom bij uitstek een strategische uitdaging voor de boardroom. Uw IT-afdeling speelt uiteraard ook een belangrijke rol, maar u bent degene die op strategisch niveau de kaders bepaalt voor het formuleren, implementeren, bewaken en handhaven van het cybersecuritybeleid in uw organisatie. Dat is overigens geen eenmalige exercitie, maar een continu proces. Met behulp van deze handreiking krijgt u inzicht in hoe u cybersecurity kunt beleggen binnen uw organisatie.

The English version of this publication is available on Cybersecuritycouncil.nl.