Handreiking Toetsingskader digitale autonomie en cybersecurity

De Handreiking ‘Toetsingskader digitale autonomie en cybersecurity’ is primair geschreven voor beleidsverantwoordelijken binnen de overheid, maar ook private organisaties kunnen gebruikmaken van de handreiking. Zowel de overheid als het bedrijfsleven moeten bewuste keuzes maken als het gaat om de afhankelijkheid van ICT-producten en diensten. De handreiking ondersteunt het nemen van passende maatregelen om digitale autonomie in cybersecurity te borgen.