CSR Urgentieverklaring 2020

De digitale veiligheid van onze burgers, bedrijven en maatschappij is nog lang geen vanzelfsprekendheid. Terwijl cybersecurity niet eerder zo urgent was. De dreiging van digitale ontwrichting vereist verscherpte cyberweerbaarheid. De Cyber Security Raad (CSR) vindt het belangrijk dat opeenvolgende kabinetten voortvarend inzetten op cybersecurity in termen van regie op de samenwerking, een meerjarenprogramma en bijbehorende dekkende financiering.

The English version of this publication is available on Cybersecuritycouncil.nl.