CSR Werkprogramma 2018-2019

Aanvullend op de meerjarenstrategie brengt de Cyber Security Raad (CSR) een tweejaarlijks werkprogramma uit waarin de strategische thema’s vertaald zijn naar concrete acties.