CSR Werkprogramma 2018-2019

Aanvullend op de meerjarenstrategie brengt de Cyber Security Raad (CSR) een tweejaarlijks werkprogramma uit waarin de strategische thema’s vertaald zijn naar concrete acties.

The English version of this publication is available on Cybersecuritycouncil.nl.