Leden

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

De Cyber Security Raad (CSR) is het onafhankelijke en strategische adviesorgaan van het Kabinet als het gaat om cybersecurity in Nederland. De Raad is toekomstgericht en adviseert onder andere over nieuwe cybersecurity ontwikkelingen en dreigingen die op Nederland afkomen. De leden van de Raad zijn hooggeplaatste vertegenwoordigers uit de publieke, private en wetenschappelijke sector. Door deze publiek-private-wetenschappelijke samenstelling bekijkt de CSR de nationaal strategische cybersecurity-uitdagingen vanuit meerdere invalshoeken en worden gewogen adviezen aan het Kabinet gegeven.

De leden van de Cyber Security Raad zijn:

Private sector

 • Dhr. J. Nijhuis (covoorzitter) – CEO Schiphol Group, lid van CSR namens VNO-NCW
 • Mw. mr. I. Dezentjé Hamming-Bluemink - voorzitter FME (ondernemersorganisatie voor de technologische industrie), lid van de CSR namens FME
 • Dhr. M. Krom – CIO PostNL, lid van CSR namens CIO Platform
 • Dhr. R. de Mos – Senior Vice President en General Manager CGI Nederland, lid van CSR namens Nederland-ICT (tot 1 november a.s.)
 • Mw. T. Netelenbos – Voorzitter ECP, platform voor de informatiesamenleving
 • Dhr. Ir. B.G.M. Voorhorst – COO TenneT, lid van CSR namens de energiesector
 • Dhr. drs. R. Wenselaar - Voorzitter van de Raad van bestuur van Menzis, lid van de CSR namens de zorgsector

Publieke sector

 • Dhr. Drs. H.W.M. Schoof (covoorzitter)– Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Mw. J. van den Berg – Nationale Politie
 • Dhr. R.A.C. Bertholee – Directeur-Generaal Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
 • Dhr. Mr. G.W. van der Burg - lid van het College van procureurs-generaal
 • Dhr. Drs. H.B. Eenhoorn – Digicommissaris
 • Dhr. Mr. A.F. Gaastra - directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Dhr. Dr. S.J.G. Reyn – Directeur Strategie, Beleidsontwikkeling en Innovatie bij het ministerie van Defensie

Wetenschappelijke sector

 • Mw. Prof. Dr. B. van den Berg, Hoogleraar Cybersecurity Governance en Universitair Hoofddocent verbonden een eLaw en aan het Institute of Security and Global Affairs

 • Dhr. Prof. Dr. M.J.G. van Eeten – Hoogleraar Technische Bestuurskunde TU Delft

 • Dhr. Prof. Dr. B.P.F. Jacobs – Hoogleraar Computerbeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen
 • Mw. Prof. mr. E.M.L. Moerel - Senior Of Counsel Morrison & Foerster LLP, Hoogleraar Global ICT Law Universiteit Tilburg

Bureau CSR

 • Mw. Drs. E.C. van den Heuvel - secretaris
 • Mw. Drs. A.A. Bakker - adjunct-secretaris
 • Mw. H.M. Letter - communicatieadviseur
 • Dhr. S.L.J. van Sommeren - beleidsmedewerker
 • Mw. M. Spaans - beleidsondersteuner