Leden

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

De Cyber Security Raad (CSR) is het onafhankelijke en strategische adviesorgaan van het Kabinet als het gaat om cybersecurity in Nederland. De Raad is toekomstgericht en adviseert onder andere over nieuwe cybersecurity ontwikkelingen en dreigingen die op Nederland afkomen. De leden van de Raad zijn hooggeplaatste vertegenwoordigers uit de publieke, private en wetenschappelijke sector. Door deze publiek-private-wetenschappelijke samenstelling bekijkt de CSR de nationaal strategische cybersecurity-uitdagingen vanuit meerdere invalshoeken en worden gewogen adviezen aan het Kabinet gegeven.

De leden van de Cyber Security Raad zijn:

Private sector

- Dhr. Drs. E. Blok (co-voorzitter) – Voorzitter Raad van Bestuur en CEO van KPN, lid van CSR namens VNO-NCW
- Dhr. R. de Mos – Senior Vice President en General Manager CGI Nederland, lid van CSR namens Nederland-ICT
- Dhr. M. Krom – CIO PostNL, lid van CSR namens CIO Platform
- Mw. T. Netelenbos – Voorzitter ECP
- Dhr. J. Nijhuis – CEO Schiphol Group, lid van CSR namens sector Vervoer
- Dhr. Ir. B.G.M. Voorhorst – COO TenneT, lid van CSR namens de Vitale Infrastructuur

Publieke sector

- Dhr. Drs. H.W.M. Schoof (co-voorzitter)– Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
- Dhr. Mr. R.A.C. Bertholee – Directeur-Generaal Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
- Dhr. Mr. G.W. Van der Burg - lid van het College van procureurs-generaal, lid van CSR namens Openbaar Ministerie
- Dhr. Mr. A.F. Gaastra - directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken, lid van CSR namens Ministerie van Economische Zaken
- Dhr. Drs. H.B. Eenhoorn – Digicommissaris
- Mw. J. van den Berg – Nationale Politie
- Dhr. Dr. S.J.G. Reyn – Directeur Integraal Beleid Ministerie van Defensie, lid van CSR namens Ministerie van Defensie

Wetenschappelijke sector

- Mw. Dr. B. Van den Berg – Universitair Hoofddocent Faculteit Rechtsgeleerdheid, eLaw Leiden en Hoofd Cybersecurity Governance Group binnen het Institute for Security and Global Affairs
- Dhr. Prof. Dr. M.J.G. Van Eeten – Hoogleraar Technische Bestuurskunde TU Delft
- Dhr. Prof. Dr. B.P.F. Jacobs – Hoogleraar Computerbeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen
- Mw. Prof. mr. E.M.L. Moerel - Senior Of Counsel Morrison & Foerster LLP, Hoogleraar Universiteit Tilburg

Bureau CSR

- Mw. Drs. E.C. van den Heuvel - secretaris
- Mw. Drs. A.A. Bakker - adjunct-secretaris
- Dhr. M.N. Bobeldijk - communicatieadviseur