Leden

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

De Cyber Security Raad (CSR) is het onafhankelijke en strategische adviesorgaan van het Kabinet als het gaat om cybersecurity in Nederland. De Raad is toekomstgericht en adviseert onder andere over nieuwe cybersecurity ontwikkelingen en dreigingen die op Nederland afkomen. De leden van de Raad zijn hooggeplaatste vertegenwoordigers uit de publieke, private en wetenschappelijke sector. Door deze publiek-private-wetenschappelijke samenstelling bekijkt de CSR de nationaal strategische cybersecurity-uitdagingen vanuit meerdere invalshoeken en worden gewogen adviezen aan het kabinet gegeven.

De leden van de Cyber Security Raad zijn:

Private sector

 • Dhr. J.A. (Jos) Nijhuis (covoorzitter) – CEO Schiphol Group, lid van CSR namens VNO-NCW
 • Mw. mr. I. (Ineke) Dezentjé Hamming-Bluemink - Voorzitter FME (ondernemersorganisatie voor de technologische industrie), lid van CSR namens FME

 • Dhr. mr. J.F.E. (Joost) Farwerck - Chief Operations Officer en lid van de Raad van Bestuur bij KPN, lid van CSR namens Nederland ICT

 • Dhr. M.J.M. (Marcel) Krom - CIO PostNL en voorzitter CIO Platform, lid van CSR namens CIO Platform

 • Mw. T. (Tineke) Netelenbos - Voorzitter ECP, lid van CSR namens ECP Platform voor de Informatiesamenleving

 • Dhr. ir. B.G.M. (Ben) Voorhorst - COO TenneT, lid van CSR namens de vitale sectoren

 • Dhr. drs. R. (Ruben) Wenselaar - Voorzitter van de Raad van Bestuur van Menzis en bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland (ZN), lid van de CSR namens de zorgsector

Publieke sector

 • Dhr. drs. H.W.M. (Dick) Schoof (covoorzitter)– Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Dhr. drs. E.S.M. (Erik) Akerboom MPM - Korpschef van de Nationale Politie Nederland

 • Dhr. R.A.C. (Rob) Bertholee - Directeur-Generaal Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)

 • Dhr. mr. G.W. (Gerrit) van der Burg- Voorzitter van het College van procureurs-generaal

 • Dhr. mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Directeur-Generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • Dhr. dr. S.J.G. (Sebastian) Reyn - Directeur Strategie, Beleidsontwikkeling en Innovatie bij het ministerie van Defensie

 • Mw. drs. S.M. (Simone) Roos - Directeur-Generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wetenschappelijke sector

 • Mw. prof. dr. B. (Bibi) van den Berg, Hoogleraar Cybersecurity Governance verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs van Universiteit Leiden

 • Dhr. prof. dr. M.J.G. (Michel) van Eeten – Hoogleraar Cybersecurity TU Delft

 • Dhr. prof. dr. B.P.F. (Bart) Jacobs – Hoogleraar Computerbeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen
 • Mw. prof. mr. E.M.L. (Lokke) Moerel - Senior Of Counsel Morrison & Foerster LLP, Hoogleraar Universiteit Tilburg

Bureau CSR

 • Mw. drs. E.C. van den Heuvel - secretaris
 • Mw. drs. A.A. Bakker - adjunct-secretaris
 • Mw. H.M. Letter - communicatieadviseur
 • Dhr. S.L.J. van Sommeren - beleidsmedewerker
 • Mw. E. Valk - beleidsondersteuner