CSR Magazine

CSR Magazine

Jaarlijks publiceert de Cyber Security Raad (CSR) het CSR Magazine over strategische cybersecurityonderwerpen. Hierin komen invloedrijke Nederlandse en buitenlandse CEO’s, overheidsfunctionarissen en onderzoekers aan het woord die de urgentie van cyberweerbaarheid en het belang van een Europese strategische aanpak hierop onderschrijven.

Het CSR Magazine wordt verstuurd naar diverse nationale en internationale strategische stakeholders van de CSR uit de publieke, private en wetenschappelijke sector, zoals de regering, politieke partijen, brancheverenigingen, invloedrijke personen bij overheid en bedrijfsleven en de grootste IT-bedrijven, verzekeraars, ziekenhuizen e.d.

Vanaf 2022 verschijnt het CSR Magazine ook als digitaal magazine. De edities zijn te lezen in de kiosk van de CSR.