CSR Magazine

CSR Magazine

Vanaf 2022 verschijnt het CSR Magazine ook als digitaal magazine. De edities zijn te lezen in de kiosk van de CSR.

In onze periodiek CSR Magazine komen invloedrijke Nederlandse en buitenlandse CEO’s, overheidsfunctionarissen en onderzoekers aan het woord over de uitdagingen op het gebeid van cyberweerbaarheid en het belang van een Europese strategische aanpak .

Ontvangers van CSR Magazine zijn nationale en internationale strategische stakeholders van de CSR, in de publieke, private en wetenschappelijke sector, zoals de regering, politieke partijen, brancheverenigingen, invloedrijke personen bij overheid en bedrijfsleven en de grootste IT-bedrijven, verzekeraars, ziekenhuizen e.d.

Hieronder vindt u de vroegere edities van CSR Magazine in pdf.