NCSA onderstreept het belang van cybersecurity voor Nederland

De Cyber Security Raad (CSR) ondersteunt en omarmt de doelstellingen en maatregelen van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) die Minister Grapperhaus vandaag heeft gepresenteerd in zijn algemeenheid. De agenda onderstreept het belang van cybersecurity voor Nederland en de (economische) kansen die dit voor de samenleving brengt. In een later stadium komt de raad met een uitgebreidere reactie op de NCSA.

Belangrijke stap

Nederland moet een veilig, open en welvarende samenleving zijn en blijven. Dat is niet vanzelfsprekend want de cyberdreigingen nemen toe. Cybersecurity is een randvoorwaarde om de kansen die de digitalisering met zich meebrengt ook daadwerkelijk te kunnen verzilveren, dreigingen het hoofd te bieden en fundamentele rechten en waarden te beschermen. Nederland is op de goede weg bij het verder versterken van de digitale veiligheid alsook op het gebied van onderzoek en innovatie en initiatieven rondom nieuwe wet- en regelgeving. Toch is het urgentiegevoel onder politici, bestuurders, ondernemers en burgers nog lang niet altijd hoog genoeg. Om de economische kansen en innovatie te benutten moet Nederland zich voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen. De ambitieuze cybersecurity-agenda is daarin een belangrijke stap.

Nauwere samenwerking met het bedrijfsleven

In de NCSA wordt onder andere aangegeven dat de agenda een nauwe samenhang kent met verschillende strategische veiligheidsdocumenten en strategie├źn op het terrein van digitalisering en cybersecurity en dat het kabinet Nederland digitaal veiliger wil maken in nauwere samenwerking met het bedrijfsleven. De raad ziet veel van de strategische CSR adviezen terugkomen in de NCSA. In een later stadium zal de CSR een uitgebreidere reactie van de raad op de agenda verschijnen.