CSR ondersteunt de nieuwe Cybersecurity Research Agenda

Tijdens de raadsvergadering van de Cyber Security Raad (CSR) van donderdag 30 mei jl. heeft Michel van Eeten, raadslid van de CSR, een toelichting gegeven op de derde Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA III). Van Eeten is Hoogleraar Cybersecurity TU Delft en tevens lid van de redactieraad van de agenda, die op dinsdag 5 juni officieel is gepresenteerd. De raad heeft tijdens de vergadering besloten de agenda volledig te ondersteunen.

De raad hecht grote waarde aan het vergroten van de beschikbare kennis en kunde op het terrein van digitale veiligheid en is van mening dat wetenschappelijk onderzoek op het vlak van cybersecurity een belangrijke bijdrage levert aan de kennispositie van Nederland. De aansluiting van wetenschappelijk onderzoek op de kennisbehoefte binnen de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven verdient de aandacht. De NCSRA III vervult hierin een verbindende rol en is goed gepositioneerd in context met andere recente belangrijke initiatieven, zoals de onlangs gepresenteerde Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) en de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

De implementatie van eerder verschenen NCSRA’S heeft gezorgd voor een grote hoeveelheid relevante onderzoeksvoorstellen en de noodzakelijke bundeling van kennis over de geselecteerde thema’s. De CSR is overtuigd van het belang van de bijdrage van wetenschappelijk onderzoek bij het vergroten van de weerbaarheid van ons land en ziet graag toe op een actieve verspreiding van de onderzoeksresultaten.