CSR juicht lancering Digital Trust Center toe

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft vandaag het Digital Trust Center (DTC) gelanceerd. MKB-ondernemers kunnen vanaf nu terecht op www.digitaltrustcenter.nl voor praktische informatie en advies over veilig digitaal ondernemen. De Cyber Security Raad (CSR) onderschrijft het belang van de komst van het nieuwe DTC.

In het advies ‘Naar een landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten, Advies inzake informatie-uitwisseling met betrekking tot cybersecurity en cybercrime’ dat de raad vorig jaar in juli uitbracht, pleitte de raad al voor de snelle komst van het DTC. Het centrum draagt volgens de raad bij aan een goede informatievoorziening en helpt de digitale weerbaarheid van alle bedrijven in Nederland te verhogen.

In het advies constateert de raad een ernstig informatietekort bij het Nederlandse bedrijfsleven als het gaat om informatie over cybersecurity. Alleen de rijksoverheid en organisaties in de vitale infrastructuur wisselen onderling cruciale informatie uit, andere bedrijven en organisaties blijven ervan verstoken. Informatie over cybersecurity moet voor alle organisaties in Nederland op eenvoudige wijze toegankelijk zijn. Daarom moet Nederland moet beschikken over een landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten. Het nieuwe DTC draagt hier aan bij.

Het nieuwe DTC werkt nauw samen met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Maar waar het NCSC zich richt op bedrijven en organisaties die gaan over de kritische infrastructuur van Nederland richt het DTC zich op gewone ondernemers. Ze kunnen er terecht voor praktische adviezen en vragen over veilig digitaal ondernemen.