CSR erkent belang initiatief ‘Samen Digiwijzer’

De raad erkent het belang van het initiatief ‘Samen Digiwijzer’ en hoopt dat meerdere partijen zich aan willen sluiten bij het initiatief. Samen Digiwijzer is een initiatief van CodePact, Mediawijzer.net en Kennisnet en wordt ondersteund door diverse partners. De raad is van mening dat de jeugd onze toekomst is. Dat vraagt meer structurele aandacht voor digitale opvoeding in het onderwijs. Het initiatief ‘Samen Digiwijzer’ draagt hier aan bij.

De digitale toekomst van Nederland moet veilig worden gesteld. Dat kan door er onder andere te zorgen voor te zorgen dat de Nederlandse jeugd is voorbereid op de digitale toekomst. In zijn ‘Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en bedrijfsleven’ uit 2015 drong de raad hier al eerder op aan. Ook in zijn onlangs gepubliceerde advies naar aanleiding van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA), ‘Naar een open, veilig en welvarend digitaal Nederland’ is hier aandacht voor.

De initiatiefnemers van ‘Samen Digiwijzer’ vormen samen een zogenoemde Circle of Support en helpen scholen met het invoeren van digitale geletterdheid. Door kinderen vroegtijdig digitale vaardigheden bij te brengen, zetten zij een belangrijke stap in het ontwikkelen van digitaal denken en werken, die voor hen onmisbaar is in hun toekomstig beroep. Van hovenier tot kapper, van beleidsmedewerker tot programmeur. Voor werkgevers is het noodzakelijk dat kinderen van nu goed opgeleid worden voor de beroepen van morgen. Alleen zo kan Nederland de concurrentiepositie verstevigen.