Cyber Security Raad luidt noodklok inzake numeri fixi

De Cyber Security Raad (hierna de raad) luidt de noodklok voor het feit dat een aantal universiteiten heeft aangegeven de studentengroei voor de studie kunstmatige intelligentie en aanverwante studies als data science en business analytics vanwege capaciteitsproblemen niet meer aan te kunnen. De raad vindt de invoering van numeri fixi-systemen door een aantal universiteiten een ongewenste en zorgelijke ontwikkeling. De sterke groei van de digitale economie zorgt voor een nijpend tekort aan IT- en aanverwante specialisten.

“Dit druist in tegen de maatregelen die nodig zijn om de ambities uit de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Nederlandse Cybersecurity Agenda waar te kunnen maken. We moeten de digitale toekomst van Nederland veilig stellen zodat de we kansen die er liggen, kunnen verzilveren”, aldus Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, woordvoerder namens de raad. Daarom heeft de raad hierover op vrijdag 27 juli jl. drie adviezen uitgebracht aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Adviezen

Om Nederland een concurrerende kenniseconomie te laten blijven, die wordt gekenmerkt door een open, veilige en welvarende samenleving, moeten de universiteiten in staat worden gesteld op professionele wijze te voldoen aan de vraag naar personeel. De raad adviseert daarom om op zeer korte termijn noodfinanciering ter beschikking te stellen aan de universiteiten voor extra capaciteit (personeel, locaties en middelen) zodat in september 2019 alle aanmeldingen voor de eerder genoemde studies ook daadwerkelijk kunnen worden toegelaten. Ook adviseert de raad een multidisciplinair team te formeren dat de universiteiten actief ondersteunt bij het snel vinden van gekwalificeerd personeel en de benodigde middelen. Tot slot heeft de raad geadviseerd beter zicht te bewerkstelligen op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt en de veranderende studievoorkeuren zodat er een betere balans ontstaat tussen vraag- en aanbod vanuit de opleidingswereld en de arbeidsmarkt. “Mede op deze wijze behouden we de uitgangspositie van Nederland en kunnen we onze kansen voor een open, veilig en welvarend digitaal Nederland verzilveren”, aldus Dezentjé.

Ongewenste en zorgelijke ontwikkeling

De vraag vanuit de overheid en het bedrijfsleven naar innovatieve oplossingen en goed opgeleid personeel is door de sterke groei van de digitale economie al groot en zal in de toekomst alleen maar verder toenemen. Steeds meer jongeren kiezen opleidingen als kunstmatige intelligentie met de focus op de banen van de toekomst. Bij enkele onderwijsinstellingen is zelfs sprake van een verdubbeling. Zo blijkt uit onderzoek van de NOS dat het aantal bachelorstudenten voor de studie kunstmatige intelligentie aan universiteiten in Amsterdam (UvA en VU), Groningen, Maastricht, Nijmegen en Utrecht in de afgelopen jaren meer dan verdubbeld is, 656 studenten in 2017 versus 272 studenten in 2012. Deze ontwikkeling staat haaks op de invoering van numeri fixi-systemen bij verschillende studies vanwege capaciteitsproblemen. Dezentjé: “De raad vindt het zeer ongewenst dat de stroom aan gemotiveerd jong talent voortijdig opdroogt door gebrek aan onderwijzend personeel en onvoldoende huisvesting en middelen, omdat ze door de maatregel mogelijk een andere opleiding kiezen of naar het buitenland vertrekken.”