Bezoek delegatie Deense Cyber Security Raad

Op dinsdag 30 april jl. bracht een drietal afgevaardigden van de Deense Cyber Security Raad een bezoek aan de raad. Sinds 2016 is de secretaris van de CSR met tussenpozen in gesprek geweest met verschillende initiatiefnemers van de Deense raad. Op woensdag 6 maart van dit jaar heeft dit mede geresulteerd in de oprichting van de Deense Cyber Security Raad. Tijdens het gesprek met de CSR is vooral kennis en ervaring gedeeld.

De secretaris Elly van den Heuvel gaf een presentatie over de raad in Nederland. Onderwerpen die in haar verhaal centraal stonden hadden vooral betrekking op de werkwijze van de raad. In de dialoog die ontstond werd vooral stilgestaan bij de samenstelling van de raad. Ook was er veel aandacht voor de adviezen die raad in de afgelopen jaren heeft gegeven en de impact ervan. De raden zijn niet helemaal met elkaar te vergelijken. Vooralsnog bestaat de Deense raad alleen uit cyberexperts. Deze experts zijn gevraagd om mee te praten over de Deense Cyber Security Strategie. Het Nederlandse voorbeeld heeft de bezoekers veel stof tot nadenken gegeven. Na de Deense verkiezingen later dit jaar zal er verder invulling aan de raad worden gegeven.

De Deense delegatie dankte Elly van den Heuvel voor het delen van haar kennis. De informatie nemen zij mee bij de ontwikkeling van de Deense Cyber Security Raad. In een later stadium wordt gezamenlijk bekeken in hoeverre de raden kunnen samenwerken.

Naast dit bezoek hebben de Deense afgevaardigden ook een bezoek gebracht aan andere organisaties, waaronder Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).