Wiebe Draijer benoemd als lid van de CSR namens de financiële sector

Op dinsdag 11 juni jl. is de heer W. (Wiebe) Draijer officieel benoemd als lid van de Cyber Security Raad (CSR), het onafhankelijke en strategische adviesorgaan van het kabinet en bedrijfsleven (via het kabinet) als het gaat om cybersecurity in Nederland. Wiebe Draijer is voorzitter van de groepsdirectie van de Rabobank en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Banken en nu tevens lid van de raad namens de financiële sector.

De raad is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap en zet zich op strategisch niveau in om de cybersecurity in ons land te verhogen. Nederland wil een open, veilig en welvarende samenleving zijn, waarin de kansen die digitalisering onze samenleving biedt volop worden benut, dreigingen het hoofd worden geboden en fundamentele rechten en waarden worden beschermd. De raad draagt bij aan deze ambitie door onder andere vooruit te kijken naar nieuwe technologische ontwikkelingen en deze te vertalen naar benodigde strategische maatregelen. In 2011 heeft de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie de raad geïnstalleerd.

Adviezen

In de afgelopen jaren heeft de raad diverse strategische adviezen uitgebracht, waaronder het advies ‘Cybersecurity in onderwijs en bedrijfsleven’, waarin de raad pleit voor structurele aandacht voor cybersecurity in het onderwijs en loopbaanmogelijkheden op dit terrein om het tekort aan cybersecurityprofessionals tegen te gaan. In het advies 'Naar een veilig verbonden digitale samenleving', advies inzake de cybersecurity van het Internet of Things, adviseert de raad zes strategische oplossingsrichtingen om de uitdagingen die het Internet of Things (IoT) met zich meebrengt het hoofd te bieden. Naast adviezen stelt de raad ook handreikingen op, voeren individuele leden boardroomgesprekken bij organisaties en bedrijven, zet de raad onderzoeken uit bij onderzoekers en initieert de raad verschillende activiteiten, zoals de National Cyber Security Summer School.

Meer informatie over de raad vindt u op de pagina’s Over de CSR en Publicaties. Een overzicht van alle raadsleden vindt u op de pagina Leden CSR.