Vierde editie National Cyber Security Summer School (NCS3) van start

Op maandag 19 augustus jl. hebben Elly van den Heuvel, secretaris van de Cyber Security Raad (CSR), Hans de Vries, directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), Dirk de Groot Senior Vice President en Business Unit Leader CGI Nederland en Jan Piet Barthel, directeur dcypher, het startsein gegeven voor de vierde editie van de National Cyber Security Summer School (NCS3). In totaal nemen 60 hbo- en wo-studenten uit het binnen- en buitenland deel aan deze week. Zij krijgen les van cybersecurity-experts van universiteiten, uit het bedrijfsleven en van de overheid.

De summerschool werd namens de raad officieel geopend door Elly van den Heuvel. In haar verhaal benadrukte Van Den Heuvel het belang van cybersecurity in het onderwijs alsook de cyberspecialisten die het bedrijfsleven nu en in de toekomst heel hard nodig heeft om Nederland digitaal veilig te houden. Zij zijn volgens Van Den Heuvel van onschatbare waarde voor onze langetermijnverdediging tegen cyberaanvallen. Om het groeiende tekort van cyberspecialisten tegen te gaan heeft de raad de NCS3 in 2016 in het leven geroepen. De summerschool biedt studenten de mogelijkheid om lezingen bij te wonen, kennis te maken met cybersecurity en de aspecten ervan en meer te leren over het belang van samenwerking op dit vlak tussen publieke, private en wetenschappelijke partijen. Het is een stimulans om als cybersecurity-expert aan de slag te gaan.

Cybersecurityspecialisten

Ook de overige sprekers sluiten zich daarbij aan. De vrijwel volledige afhankelijkheid van digitalisering heeft digitale veiligheid essentieel gemaakt voor het functioneren van onze maatschappij en economie. Door het bijna volledig verdwijnen van analoge alternatieven en de afwezigheid van terugvalopties is de afhankelijkheid zo groot geworden dat aantasting kan leiden tot maatschappij ontwrichtende schade. Het is daarom zaak ervoor te zorgen dat de digitale wereld veilig en vertrouwd blijft, nu en in de toekomst. Dat vraagt om de benodigde kennis en expertise zowel binnen de overheid, het bedrijfsleven als in de wetenschappelijke sector. De sterke groei van de digitale economie zorgt voor een nijpend tekort aan IT- en aanverwante specialisten. Er is een nieuwe generatie cybersecurityspecialisten nodig; de studenten van vandaag zijn de arbeidskrachten van morgen. De sprekers zijn dan ook blij dat de studenten deze week in groten getale aanwezig zijn.

CSR Challenge

Net als bij de voorgaande edities gaan de studenten ook dit jaar aan de slag met de CSR Challenge. Tijdens deze challenge gaan de studenten in groepen de competitie met elkaar aan voor het beste strategische beleidsadvies aan de raad onder toezicht en begeleiding van mentoren uit overheid, bedrijfsleven en universiteiten. Een deskundige jury beoordeelt de verschillende 'pitches' die vrijdag 23 augustus a.s. worden gehouden. De studenten van het winnende team van de CSR-Challenge worden uitgenodigd voor de raadsvergadering in november dit jaar. De raadsleden gaan dan met de studenten in gesprek over relevante onderwerpen op het terrein van cybersecurity.

Genomineerd voor de Computable Awards

De NCS3 is een initiatief van de CSR naar aanleiding van het advies ‘Cybersecurity in onderwijs en bedrijfsleven’ dat de raad in november 2015 heeft gegeven aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De NCS3 draagt bij aan het oplossen van het tekort aan cybersecurity-professionals. Mede om deze redenen is de summerschool dit jaar genomineerd voor de Computable Awards 2019 in de categorie Opleider van het Jaar. Tot 6 oktober van dit jaar kan online een stem uitgebracht worden. Publieksstemming bepaalt voor vijftig procent de winnaar. Ook buigen de betrokken juryleden zich over de genomineerden per categorie, een gemiddeld oordeel dat ook voor de helft de winnaar bepaalt. De winnaar wordt bekend gemaakt op 29 oktober dit jaar.