Covoorzitter Pieter-Jaap Aalbersberg feliciteert winnaars vierde editie CSR Challenge

De vierde editie van de National Cyber Security Summer School (NCS3) is vandaag afgesloten met de presentaties van de CSR Challenge door de verschillende groepen studenten die hebben deelgenomen. De groep met het beleidsadvies voor de zorgsector heeft de challenge van dit jaar gewonnen. In dit advies gaven zij hun visie op de security- en privacy-aspecten in de zorgsector. Pieter-Jaap Aalbersberg, covoorzitter van de raad, heeft hen tijdens zijn afsluitende speech van de summerschool persoonlijk gefeliciteerd. Een tweede plaats was er voor de groep met het beleidsadvies voor de transportsector. Het winnende team is uitgenodigd voor de raadsvergadering op 28 november dit jaar om met de raad in gesprek te gaan over relevante onderwerpen op het vlak van cybersecurity.

Alle presentaties en beleidsadviezen werden beoordeeld door een onafhankelijk jurypanel bestaande uit toonaangevende experts uit verschillende sectoren, te weten Petra Oldengarm van brancheorganisatie Cyberveilig Nederland, Kaveh Rezavi van de Vrije Universiteit Amsterdam en Jelle Niemantsverdriet van Deloitte. De jury was onder de indruk van alle presentaties. De groep studenten met het winnende advies hadden volgens de jury een goede en kritische SWOT-analyse neergezet en zij roemden de aandacht in het advies voor het ontwikkelen van een kwaliteitskeurmerk.

Nieuwe technologieën

De CSR Challenge stond in het teken van inzet nieuwe technologieën. Alle deelnemende studenten aan de summerschool hebben zich in groepen gebogen over de vraag hoe we in Nederland nieuwe technologieën in kunnen zetten voor de cybersecurity van de Nederlandse vitale sectoren. De studenten werden daarin gedurende de week begeleid door mentoren uit overheid, bedrijfsleven en universiteiten. Naast de beleidsadviezen voor de zorgsector en de transportsector waren er ook adviezen uitgewerkt voor de voedings- en landbouwsector, financiële sector, energiesector, sector voor telecommunicatie en tot slot de sector manufacturing.

Initiatief van Cyber Security Raad (CSR)

De NCS3 is een initiatief van de CSR en vloeit voort uit het advies ‘Cybersecurity in onderwijs en bedrijfsleven’. Dit advies heeft de raad eind 2015 gegeven aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Daarin stelt de raad dat de digitale toekomst van Nederland veilig moet worden gesteld. Dat kan onder andere door te zorgen voor meer cybersecurityprofessionals en door de Nederlandse jeugd voor te bereiden op de digitale toekomst. De organisatie van de Summer School lag in handen van dcypher, CGI en verschillende enthousiaste partners.