Minister OCW neemt nota oplossingsrichtingen terugdringen docententekort in ontvangst

Op donderdag 5 september heeft de minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een nota met oplossingsrichtingen voor het terugdringen van het docententekort voor bètatechnische opleidingen in ontvangst genomen. De nota werd overhandigd door Tineke Netelenbos, voorzitter van de subcommissie Onderwijs van de Cyber Security Raad (CSR) in het bijzijn van covoorzitter van de raad Hans de Jong en raadslid Bart Jacobs.

De nota bevat een pakket van samenhangende oplossingsrichtingen om het docententekort terug te dringen. Aanleiding voor de nota is het eerder gepubliceerde advies van de raad inzake de afschaffing van numeri fixi-systemen alsook de beleidsreactie van het ministerie van OCW op het onderzoeksrapport ‘Wissels Om’ van de commissie van Rijn.

In het gesprek met een delegatie van de raad gaf minister Van Engelshoven aan dat cybersecurity een belangrijk thema is voor het kabinet. Zij deelt de visie van de raad dat publiek-private samenwerking een belangrijke oplossing kan zijn voor het terugdringen van het docententekort en gaf aan dat er succesvolle voorbeelden zijn bij verschillende mbo- en hbo-opleidingen. De minister steunt het idee om ook in het wetenschappelijk onderwijs vraag en aanbod van docenten tussen onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen. Daarom is afgesproken dat de subcommissie Onderwijs van de raad in samenspraak met het ministerie van OCW, universiteiten en bedrijven dit idee verder gaat uitwerken. Hier wordt in de komende periode verder sturing aan gegeven.

De raad hecht grote waarde aan de toezegging van de minister. De sterke groei van de digitale economie zorgt voor een nijpend tekort aan IT- en aanverwante specialisten. Dit druist in tegen de maatregelen die nodig zijn om de ambities uit de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Nederlandse Cybersecurity Agenda waar te kunnen maken. We moeten de digitale toekomst van Nederland veilig stellen zodat de we kansen die er liggen, kunnen verzilveren. Ook kan deze oplossing bijdragen aan een oplossing voor de numeri fixi-problematiek waar de raad vorig jaar de noodklok over heeft geluid. Dit gecombineerd met de beleidsreactie op het onderzoeksrapport ‘Wissels Om’ van de commissie van Rijn heeft de raad doen besluiten om samen met een aantal partijen, waaronder de Vereniging van Universiteiten (hierna: VSNU), om de tafel gegaan. De uitkomsten van deze sessie heeft de subcommissie Onderwijs van de raad vertaald in een nota met een viertal oplossingsrichtingen, zoals de investering in een gezamenlijk opleidingsprogramma van gastdocenten en zij-instromers uit het bedrijfsleven en het stimuleren van de inzet van digitale middelen.