Conclusies WRR-Rapport Digitale ontwrichting onderschrijven belang cyberweerbaarheid

Het rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’ dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) op maandag 9 september jl. heeft gepresenteerd, onderschrijft het belang van cyberweerbaarheid voor onze digitale samenleving. In het rapport pleit de WRR dat Nederland zich beter moet voorbereiden op een digitale ontwrichting door centrale normstelling en coördinatie (ook op EU-niveau), paraatheid, signalering en adequate bevoegdheden om escalatie te voorkomen. Deze conclusies onderschrijven de standpunten van de CSR dat de digitale transformatie van onze samenleving vraagt om een integrale aanpak en het daarbij behorende leiderschap.

De fysieke en digitale wereld raken steeds verder en steeds sneller met elkaar vervlochten en dit zal een steeds groter effect hebben op onze samenleving. Het eerder verschenen Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2019 laat zien dat digitale dreigingen permanent zijn, overal en toenemen in omvang en gevolg; maatschappelijke en economische ontwrichting ligt op de loer met alle gevolgen van dien. De techniek blijft zich in sneltreinvaart ontwikkelen en vraagstukken over onze digitale samenleving worden steeds complexer en omvangrijker. De CSR herkent zich daarom in het belang van paraatheid dat de WRR in het rapport heeft benoemd. Het verhogen van de cyberweerbaarheid moet meer in de pas lopen met de technologische ontwikkelingen; het tempo moet omhoog. Het is belangrijk dat we slagvaardig kunnen blijven reageren op misstanden en/of cyberaanvallen. Alles is nu met alles verbonden en dat moet ook gelden voor onze aanpak. We moeten partijen samenbrengen die in staat zijn om beweging te creëren waarmee we het tempo ook daadwerkelijk kunnen verhogen. De samenwerking tussen publieke, private partijen (nationaal, regionaal en lokaal) alsook de wetenschap moet hierin centraal staan waarbij een ieder zijn verantwoordelijkheden neemt. Cybersecurity is geen bijzaak meer, maar hoofdzaak.

De raad heeft bij de totstandkoming van het WRR-rapport een adviserende rol gehad en zal ook een actieve bijdrage leveren aan de implementatie van het WRR-advies.