Bezoek delegatie ICTA Turkije

Op dinsdag 5 november jl. bracht een zevental afgevaardigden van de Information and Communications Technologies Authority of Turkey (ICTA) een studiebezoek aan de raad. In Turkije is ICTA is de autoriteit die verantwoordelijk is voor de cybersecurity van het land en heeft onder andere TR-CERT (National Computer Emergency Response Team) onder haar hoede. Doel van het bezoek was om meer te weten te komen over hoe voorbeeldlanden als Nederland de aanpak van cybersecurity hebben vormgegeven.

De delegatie van ICTA werd ontvangen door Bureau Secretaris. Na een korte introductie op de historie van cybersecurity in ons land gaf Bureau Secretaris een presentatie over de raad in Nederland. Onderwerpen die in het verhaal centraal stonden, hadden vooral betrekking op de werkwijze van de raad. In de dialoog die ontstond werd vervolgens stilgestaan bij de taken en de verantwoordelijkheidsverdeling binnen de Nederlandse overheid als het gaat om het bevorderen van de cybersecurity in ons land alsook de rol van de raad daarbij. De delegatie was onder de indruk van de unieke samenstelling van de raad waarbij naast de publieke en private partijen ook de wetenschap vertegenwoordigd is.

Naast het bezoek aan de raad bracht de delegatie van ICTA deze week ook een bezoek aan onder andere de Nationaal Co├Ârdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Agentschap Telecom.