Reactie Cyber Security Raad op rapport Rathenau Instituut inzake nieuwe technologie

Het Rathenau Instituut heeft vandaag het onderzoeksrapport 'Cyberweerbaar met nieuwe technologie – Kans en noodzaak van digitale innovatie' gepubliceerd, een onderzoek dat zij in opdracht van de Cyber Security Raad (CSR) hebben uitgevoerd. Mede gebaseerd op de resultaten uit dit onderzoek zal de raad binnen afzienbare termijn met een advies komen over hoe het niveau van cybersecurity verhoogd kan worden door de inzet van (nieuwe) technologieën.

Cover rapport Rathenau Instituut inzake nieuwe technologie

In de aankomende jaren zullen nieuwe technologieën en bestaande technologieën met nieuwe toepassingsmogelijkheden worden ingezet, zoals machine learning, kunstmatige intelligentie, quantum computing, en LiFi. De raad is het eens met de conclusie van het Rathenau Instituut dat de mogelijke inzet van deze nieuwe en bestaande technologieën positief kan bijdragen aan de digitale weerbaarheid van Nederland en dat dit ook noodzakelijk is. De raad zal concrete adviezen geven over hoe Nederland hier op strategisch niveau invulling aan kan geven.