CSR in de media: 'Analyse. Innovatie in IT-veiligheid, Industrie en Educatie' (bijlage FD)

Op woensdag 28 oktober is de uitgave 'Analyse. Innovatie in IT-veiligheid, Industrie en Educatie', een bijlage van het FD, verschenen. De Cyber Security Raad is gevraagd om het voorwoord te publiceren uit naam van covoorzitters Pieter-Jaap Aalbersberg en Hans de Jong. Daarnaast is in de uitgave ook een uitgebreid artikel gepubliceerd naar aanleiding van een interview met raadsleden Lokke Moerel, Henk van Essen en Joost Farwerck. Zowel in het voorwoord als het artikel benadrukt de raad het belang van cyberweerbaarheid als ook een integrale aanpak hiervoor.

'Analyse. Innovatie in IT-veiligheid, Industrie en Educatie', bijlage van het FD

Digitale veiligheid moet chefsache zijn

Covoorzitters Pieter-Jaap Aalbersberg en Hans de Jong schrijven in het voorwoord dat een cyberweerbare samenleving nu nog belangrijker is dan ooit om zo te kunnen beschermen wat ons dierbaar is voor het behoud van een open, vrije en welvarende samenleving. “Onze digitale veiligheid moet chefsache zijn bij het bedrijfsleven, (kennis-) instellingen, de overheid en de politiek. Daarom moet het onderwerp hoog op de agenda van het komende kabinet staan en moeten we aan kracht en vaart winnen door meer regie op samenwerking, een meerjarenprogrammering en voldoende financiële middelen”, aldus beide covoorzitters.

Het tempo moet omhoog

Raadsleden Lokke Moerel, Henk van Essen en Joost Farwerck lichten in het interview verder toe waarom deze integrale aanpak voor cyberweerbaarheid zo belangrijk is. Nederland is een extreem digitaal land, waar goed gebruik gemaakt wordt van de digitale mogelijkheden en infrastructuur. Dat helpt de Nederlandse economie enorm, maar ook cybercriminelen maken hier gebruik van. Ondanks dat vele partijen in de afgelopen jaren grote stappen hebben gezet als het gaat om onze digitale veiligheid, staat cyberweerbaarheid nog onvoldoende op het netvlies in Nederland. En dat maakt ons land kwetsbaar. De raadsleden maken zich vooral zorgen om het tempo waarin maatregelen worden doorgevoerd. Dat moet echt omhoog.

Voorwoord en interview

Het voorwoord door covoorzitters Pieter-Jaap Aalbersberg en Hans de Jong in de FD-bijlage 'Analyse. Innovatie in IT-veiligheid, Industrie en Educatie', is te vinden op pagina 4 van deze uitgave. Het profielinterview met de raadsleden Lokke Moerel, Henk van Essen en Joost Farwerck staat op pagina 10 en 11.