Onderzoeksrapport over nationale digitale autonomie

Digitale autonomie is zowel op nationaal als Europees niveau onderwerp van gesprek. De Cyber Security Raad (hierna de raad) heeft daarom onderzoekers Freddy Dezeure en Paul Timmers opdracht gegeven tot een verdiepend onderzoek over de nationale digitale autonomie. Vooruitlopend op het advies van de raad over dit onderwerp is besloten het onderzoeksrapport ter beschikking te stellen in de veronderstelling dat het een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het debat over dit onderwerp. Het rapport geeft heldere inzichten in de complexe vraagstukken, illustreert dat met aansprekende actuele voorbeelden en beschrijft een toetsingskader. De raad zal dit toetsingskader vertalen naar een concrete handreiking voor beleidsverantwoordelijken.

Europese vlag

Dit voorjaar komt de raad met een advies aan het kabinet over 'Nationale digitale autonomie'. Tevens zal de raad het komende kabinet adviseren over een Integrale aanpak voor cyberweerbaarheid met daarin ook voldoende aandacht voor onze digitale autonomie.