CSR in de media: ‘Kabinet moet meer investeren in cyberweerbaarheid’

Afgelopen week publiceerde het Financieele Dagblad (FD) meerdere artikelen naar aanleiding van een interview met Hans de Jong, covoorzitter van de Cyber Security Raad (hierna de raad), en Lokke Moerel, raadslid. Aanleiding voor dit interview was het belang van informatiedeling en de CSR Adviesbrief die de raad hierover onlangs heeft gepubliceerd. Ook is er kort gesproken over het aanstaande advies van de raad over een integrale aanpak voor cyberweerbaarheid.

Beeld Zuidas

In het interview roepen De Jong en Moerel op tot meer samenwerking tussen overheid en bedrijven. De raad is van mening dat alle organisaties in Nederland over actuele, betrouwbare en begrijpelijke informatie moeten kunnen beschikken om zichzelf weerbaar te maken tegen cyberaanvallen. “Nu worden slachtoffers vaak niet geïnformeerd als justitie of de inlichtingendiensten een hacker op het spoor zijn. Dat komt deels door een 'versnipperde' aanpak. Zo vallen de geheime diensten onder verschillende departementen. Ook is er wetgeving die het delen van informatie met slachtoffers verbiedt”, stelt De Jong in het interview. In de adviesbrief inzake het versneld delen van incidentinformatie pleit de raad daarom voor een snellere vorming van een volwassen landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten (LDS). De raad ondersteunt het voorstel van de demissionair minister van Justitie en Veiligheid voor de aangekondigde wetswijziging, maar is van mening dat er ook op korte termijn acties genomen moeten worden.

Integrale aanpak voor cyberweerbaarheid

In het interview is ook gesproken over andere maatregelen die in Nederland nodig zijn om de cyberweerbaarheid op het gewenste te niveau te krijgen en te houden. Daarbij wordt in de artikelen verwezen naar het aanstaande adviesrapport dat de raad op 25 maart a.s. zal overhandigen aan de demissionair minister van Justitie en Veiligheid. Hij heeft de raad in maart 2020 opdracht gegeven om advies uit te brengen aan het komende kabinet over een integrale aanpak voor cyberweerbaarheid, inclusief de benodigde investeringen hiervoor. Het adviesrapport is in een afrondende fase. Hierin stelt de raad onder andere dat Nederland meer moet investeren in het versterken van onze kennispositie, een veilige digitale infrastructuur en in de ontwikkeling van industriebeleid. Ook moet Nederland meer investeren in een effectieve handhavingsketen en moet er meer aandacht komen voor veilige digitale producten en diensten. Het miljard euro dat hier volgens het FD voor nodig is, wordt niet gehaald.

De volledige artikelen naar aanleiding van het interview zijn te lezen op de website van het FD:

Naar aanleiding van de artikelen van het FD hebben diverse media aandacht besteed, waaronder BNR Nieuwsradio: