CSR Adviesbrief 'Inzake het versneld delen van incidentinformatie'

De Cyber Security Raad (CSR) heeft een adviesbrief gestuurd naar de minister van Justitie en Veiligheid. In dit advies dringt de raad aan op het versneld delen van incidentinformatie ten behoeve van de bescherming van de belangen van bedrijven en burgers. Aanleiding voor dit advies is dat incidentinformatie niet altijd gedeeld kan worden; vooral organisaties die niet behoren tot de vitale infrastructuur hebben bewust of onbewust een ernstig informatietekort. Dit gaat ten koste van de bescherming van de belangen van de duizenden bedrijven, organisaties en burgers die nu niet geïnformeerd worden, terwijl de overheid wel informatie heeft dat zij slachtoffer of kwetsbaar zijn.

The English version of this publication is available on Cybersecuritycouncil.nl.