CSR Adviesrapport overhandigd aan demissionair minister van Justitie en Veiligheid

“Wij gaan hier echt stevig werk van maken. Niet omdat het kan, maar omdat het moet”, zei de demissionair minister van Justitie en Veiligheid tijdens de in ontvangst name van  het CSR Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’. Vanwege alle coronamaatregelen was hij digitaal aanwezig. Het rapport werd namens de raad aan hem overhandigd door covoorzitter Hans de Jong en waarnemend covoorzitter Hester Somsen. Nog niet eerder is in Nederland op deze wijze integraal onderzoek gedaan naar de benodigde verbeteringen en investeringen in cyberweerbaarheid; publiek, privaat en wetenschap hebben samengewerkt aan dit advies. Voor de positionering van Nederland is ook gekeken naar hoe andere vergelijkbare landen de aanpak voor cyberweerbaarheid invullen en zijn succesvolle voorbeelden benoemd.

Overhandiging CSR Adviesrapport 'Integrale aanpak cyberweerbaarheid' aan demissionair minister JenV

Het adviesrapport is geschreven voor het nieuwe kabinet en staat in het teken van een integrale aanpak voor cyberweerbaarheid en hoeveel investeringen in mensen en middelen daarvoor nodig zijn. De demissionair minister van Justitie en Veiligheid zal het adviesrapport volgende week aan de nieuwe Tweede Kamer aanbieden. Dan zal de raad het rapport ook openbaar maken.

De raad heeft het adviesrapport opgesteld in opdracht van de demissionair minister van Justitie en Veiligheid. Hij heeft de raad in maart 2020 gevraagd advies uit te brengen over de benodigde investeringen in cybersecurity voor de komende kabinetsperiode. Dit heeft de raad vertaald naar een advies over de integrale aanpak met maatregelen en investeringen die in Nederland het komende kabinet moet nemen op het gebied van cyberweerbaarheid. Daarbij is de raad ondersteund door Deloitte.