CSR in de media: 'Analyse. Toekomst van de Economie en Maatschappij' (bijlage FD)

Op woensdag 5 mei jl. is de uitgave 'Analyse. Toekomst van de Economie en Maatschappij’, een bijlage van het FD, verschenen. Namens de Cyber Security Raad hebben raadsleden Claudia de Andrade-de Wit en Lokke Moerel voor deze uitgave een interview gegeven over het CSR Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’. In het artikel benadrukken beide raadsleden dat cyberweerbaarheidchefsache moet zijn. Regie op samenwerking is hiervoor noodzakelijk om de uitdagingen aan te kunnen en wel op het hoogste niveau.

Interview FD-bijlage CSR-raadsleden Claudia de Andrade-de Wit en Lokke Moerel

833 miljoen euro

Raadslid Moerel vertelt in het interview dat Nederland al ontzettend ver is als het gaat om digitalisering, maar voor de bescherming van onze digitale middelen is extra geld nodig. Zo adviseert de raad het komende kabinet in totaal 833 miljoen euro extra te investeren voor de komende vier jaar. Er is bijvoorbeeld acht miljoen euro nodig voor verbetering van informatiedeling en 25 miljoen euro voor veilige hard- en software met Europese certificeringen.

Nederland loopt achter

Raadslid De Andrade-de Wit licht toe dat deze investeringen echt nodig zijn, omdat de cyberdreigingen alleen maar toenemen. Dat zullen steeds meer hele gerichte aanvallen zijn op vitale ketens om ons land te destabiliseren, een voorbeeld hiervan is de haven van Rotterdam. Onderzoek van de raad laat zien dat de landen om ons heen hun investeringen in cyberweerbaarheid de afgelopen jaren hebben versneld, zo hebben de Britten de afgelopen vier jaar twee miljard geïnvesteerd. Daar loopt Nederland echt op achter. Hierdoor neemt ons relatieve risico toe, omdat cybercriminaliteit de weg van de minste weerstand kiest.

Voor de achterstand wat betreft de cyberweerbaarheid in Nederland zijn er volgens raadslid Moerel verschillende redenen aan te wijzen. Zo worden er aan de lopende band nieuwe smartproducten op de markt gebracht die verbonden zijn aan het internet. Op dit moment nemen veel leveranciers onvoldoende verantwoordelijkheid voor de cyberveiligheid van deze producten. Dat moet volgens de raad echt anders.

Lees het interview in de FD-bijlage

Het interview met Claudia de Andrade-de Wit en Lokke Moerel in de FD-bijlage 'Analyse. Toekomst van de Economie en Maatschappij', is op de website van European Media Partner terug te lezen en in de digitale uitgave (op pagina 11).