“Toenemende cyberaanvallen risico voor maatschappelijk en economisch welzijn”

In het nieuwe NCTV-magazine ‘special CSBN’ van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is een interview gepubliceerd met covoorzitter Hans de Jong en raadslid Tineke Netelenbos van de Cyber Security Raad (hierna de raad). Met hen ging de NCTV in gesprek over het CSR Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’, een advies over de benodigde investeringen in cybersecurity voor de komende kabinetsperiode.

NCTV Magazine Special CSBN

In dit gesprek benadrukten De Jong en Netelenbos het belang van een cyberweerbare samenleving en gingen zij in op de belangrijkste speerpunten uit het advies. De grootscheepse ransomware-aanval die afgelopen weekend honderden bedrijven in binnen- en buitenland heeft getroffen onderstreept nog eens extra het belang van investeren in de cyberweerbaarheid van Nederland.

De toenemende cyberaanvallen zoals benoemd in de meest recente editie van het Cybersecuritybeeld Nederland vormen volgens De Jong en Netelenbos een risico voor het maatschappelijk en economisch welzijn. Hans de Jong: “Cyberveiligheid is van levensbelang, voor de Nederlandse samenleving en economie. Het CSBN laat zien dat de risico’s alleen maar toenemen en dat de investeringen niet navenant meegroeien. Dat is een grote zorg. Nederland is een koploper op gebied van digitalisering. Het digitale domein raakt het fysieke domein steeds vaker. Om Nederland welvarend en veilig te houden is een flinke investering nodig.”

Daarvoor is volgens Tineke Netelenbos een forse verhoging van het huidige kabinetsbudget nodig. “833 miljoen extra bovenop wat er nu wordt uitgegeven. Dat bedrag is heel precies uitgerekend en onderbouwd. Ten opzichte van een aantal vergelijkbare landen zijn we relatief bescheiden met deze investering. Vergeleken met het buitenland zijn we heel zuinig, maar die luxe kunnen we ons niet permitteren. Criminelen en statelijke actoren zitten geen dag stil. Wat vandaag veilig is, is morgen alweer onveilig. Als je onvoldoende investeert, neem je grote risico’s voor de samenleving en de economie.”