CSR in de media: 'Analyse. Toekomst van de Economie & Maatschappij' (bijlage FD)

Op maandag 26 juli jl. is de uitgave 'Analyse. Toekomst van de Economie & Maatschappij’, een bijlage van het FD, verschenen. In deze uitgave is een interview te lezen met raadsleden Lokke Moerel, Henk van Essen en Joost Farwerck. Het betreft de herpublicatie van een deel van het interview uit 'Analyse. Innovatie in IT-veiligheid, Industrie en Educatie' dat in oktober 2020 is gepubliceerd. In dit interview benadrukken de raadsleden het belang van een integrale aanpak voor cyberweerbaarheid.

Cover 'Analyse. Toekomst van de Economie & Maatschappij' (bijlage FD)

Nederland is een koploper op gebied van digitalisering; we beschikken over een robuuste digitale infrastructuur waar we meer en meer afhankelijk van worden. Dat helpt de Nederlandse economie enorm, maar ook cybercriminelen maken hier gebruik van.

Het Cybersecuritybeeld Nederland 2021 (NCTV) en het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren (AIVD/MIVD/NCTV) laten zien dat de cyberdreigingen in Nederland steeds verder toenemen en dat cybercriminelen en vijandelijke staten een permanente dreiging vormen.

Om Nederland welvarend en veilig te houden adviseert de Cyber Security Raad (hierna de raad) in de adviesrapporten ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ en ‘Nederlandse Digitale Autonomie en Cybersecurity’ het komende kabinet flink te investeren in cyberweerbaarheid.

Het interview met raadsleden Lokke Moerel, Henk van Essen en Joost Farwerck is te lezen op pagina 16 van de FD-bijlage 'Analyse. Toekomst van de Economie & Maatschappij'.