CSR in gesprek met Chris Inglis, National Cyber Director en cyberadviseur president Biden

Op woensdag 29 juni jl. bracht Chris Inglis samen met een delegatie vanuit de Verenigde Staten en de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika een bezoek aan een delegatie van de Cyber Security Raad (hierna de raad). Inglis is de National Cyber Director (NCD) van Office of the National Cyber Director (ONCD). Ook is hij de cybersecurity-adviseur van president Biden van de Verenigde Staten. Doel van zijn bezoek was om meer te weten te komen over hoe een voorbeeldland als Nederland de aanpak van cybersecurity heeft vormgegeven en de rol die de raad daarin vervult. Daarnaast kregen de aanwezige raadsleden de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de Amerikaanse aanpak en de rol van Inglis daarin.

Beeld: Jurgen Huiskes

Naast een kennismaking en introductie is tijdens de dialoog onder andere gesproken over de nationale benaderingen van cybersecurity en de rol van de overheid daarbij, het belang van internationale en publiek-private samenwerkingen en het belang van een sterke kennispositie en voldoende cybersecurity-specialisten. Thema’s die zowel in Nederland en Europa als Amerika de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Ook is gekeken naar de gedeelde belangen die te zien zijn in de producten en adviezen van de raad en het Strategic intent statement van de ONCD, zoals (naast de hiervoor genoemde onderwerpen) het belang van digitale autonomie en een stevige aanpak op cybercrime.

We kijken terug op een inspirerend en open gesprek. De Amerikaanse delegatie was vooral onder de indruk van de unieke samenstelling van de raad op strategisch niveau, waarbij naast de publieke en private partijen ook de wetenschap vertegenwoordigd is.