Raymond Doijen benoemd tot secretaris van de Cyber Security Raad

Eind juli heeft de Cyber Security Raad (hierna de raad) Raymond Doijen benoemd tot nieuwe secretaris van de raad. Hij volgt daarmee Elly van den Heuvel-Davies op die per 1 juli jl. is gestart als director cyber ​​risk advisory bij Deloitte. Pieter-Jaap Aalbersberg, covoorzitter van de raad namens de publieke sector en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV): “Met Raymond Doijen hebben we een bevlogen secretaris gevonden met een groot netwerk en een lange staat van dienst in cybersecurity. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij de raad in de komende jaren sterk gaat ondersteunen, van hoogwaardige adviezen zal voorzien en ons extern zal vertegenwoordigen waar nodig”. Sylvia van Es, covoorzitter van de raad namens de private sector en President Philips Nederland, sluit zich daarbij aan en voegt toe: “Zijn jarenlange ervaring op het gebied van cybersecurity in combinatie met zijn sterke relationele vaardigheden en resultaatgerichtheid zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het helpen realiseren van de taken van de raad. Ik kijk uit naar onze verdere samenwerking.”

De raad is volgens de heer Doijen een baken in het nationale cyberlandschap: “Als secretaris is het mijn taak om de raadsleden zo goed mogelijk te faciliteren, zodat zij adequaat kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Wat mij bij uitstek aanspreekt is de opgave om ook in de (nabije) toekomst met onafhankelijke, strategische adviezen te blijven komen, die impact hebben en direct aansluiten op de doelstellingen van de raad. Deze bijzondere functie biedt mij daarmee een uniek vervolg op eerdere posities die ik bekleed heb.”

De heer Doijen is geen onbekende in de Nederlandse cybersecurity-wereld; hij heeft ruime ervaring in het samenwerken in een publiek-privaat-wetenschappelijke context. Hij startte in april 2022 op detacheringsbasis als plaatsvervangend secretaris bij het Bureau Secretaris van de raad. Daarvoor vervulde hij diverse (management)functies in het veiligheidsdomein. Zo was hij meer dan zes jaar werkzaam als manager bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Daarbij had hij advies, kennisproducten, (wetenschappelijk) onderzoek en analyse in zijn portefeuille, naast zijn reguliere bijdrage in de aansturing van incident response-activiteiten binnen het NCSC. In de periode 2001-2016 was de heer Doijen werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als lijn- en programmamanager, projectleider en inhoudelijk expert voor het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging. In die rol was hij ook voor de NATO en EU actief. Daarvoor werkte hij zeven jaar als cryptoloog en sleutelmanagement-deskundige bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

In 1992 rondde de heer Doijen zijn studie Wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven af met als specialisatie cryptologie en coderingstheorie. Hij volgde in 2002-2003 een masteropleiding Informatiemanagement bij Tias/Nimbas en was jarenlang gastdocent bij postdoctorale opleidingen aan de TU Eindhoven en Tias/Nimbas. Daarnaast is hij in 2020 één van de kwartiermakers geweest voor dcypher 2.0, het platform voor cybersecurity-onderzoek, onderwijs en innovatie, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook is hij lid (geweest) van adviesraden voor verschillende cybersecurity-opleidingen en van de adviesraad dcypher.