Gewijzigde samenstelling Cyber Security Raad

In de afgelopen maanden is de samenstelling van de Cyber Security Raad (hierna de raad) gewijzigd. Zo zullen Petra Oldengarm, directeur Cyberveilig Nederland en Ernst Noorman, ambassadeur voor cyberaangelegenheden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, vanaf deze maand toetreden als toehoorder in de raad. Wetenschappers Herbert Bos en Cristian Hesselman zijn per 1 september jl. benoemd tot lid van de raad en eerder dit jaar zijn ook Eva Heijblom, Directeur-Generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Joost de Bruin, CEO Ordina Nederland en Guus Schram, procureur-generaal en plaatsvervangend voorzitter van het College van procureurs-generaal, toegetreden tot de raad.

Beeld Zuidas

Toehoorders

De unieke samenstelling van de huidige raad maakt het mogelijk om kansen en uitdagingen voor cybersecurity vanuit verschillend perspectief te analyseren en tot werkbare oplossingen te komen. Om hier nog beter invulling aan te geven heeft de raad besloten om vanaf heden ook twee toehoorders uit te nodigen bij vergaderingen van de raad, te weten Petra Oldengarm, directeur Cyberveilig Nederland, de brancheorganisatie van commerciële cybersecurity dienstverleners en Ernst Noorman, ambassadeur voor cyberaangelegenheden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens de implementatie van de nieuwe governance van de CSR zal meer duidelijkheid ontstaan over de mogelijkheid van permanente toetreding van beide toehoorders in de raad. Daarbij zal rekening worden gehouden met het advies van de raad over de nieuwe governance en de bevindingen over de samenstelling van de raad in het evaluatierapport van Berenschot.

Nieuwe wetenschappers

Met ingang van 1 september jl. zijn Herbert Bos en Cristian Hesselman toegetreden tot de raad namens de wetenschap. Zij volgen daarmee Bart Jacobs en Michel van Eeten op van wie hun derde zittingstermijn is geëindigd op 1 juli 2023 en hun deelname aan de raad kan niet meer verlengd worden. Van hen wordt tijdens de komende raadsvergadering op 14 september a.s. officieel afscheid genomen. De raad kijkt met vertrouwen uit naar de samenwerking met Herbert Bos en Cristian Hesselman. Beide hoogleraren zijn zowel nationaal als internationaal erkende autoriteiten op hun vakgebied en hebben beiden ook uitgebreide beleidsmatige ervaring. Herbert Bos is 'full professor in the Systems Security group ("VUSEC")' aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Cristian Hesselman is ‘professor of Trusted Open Networking’ aan de Universiteit Twente en daarnaast directeur van SIDN Labs, de onderzoekstak van Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN). Hij zal de raad echter vertegenwoordigen uit hoofde van zijn functie als professor aan de Universiteit Twente.

Eerdere wisselingen in de raad

Eerder dit jaar heeft de raad afscheid genomen van raadsleden Gerrit van der Burg, voormalig voorzitter van het College van procureurs-generaal en Peter Zijlema, voormalig General Manager IBM Benelux/Country General Manager IBM Netherlands, lid van de raad namens NLdigital. Per 1 juni jl. zijn zij in de raad opgevolgd door respectievelijk Guus Schram, procureur-generaal en plaatsvervangend voorzitter van het College van procureurs-generaal en Joost de Bruin, CEO Ordina Nederland en lid van het Algemeen Bestuur van NLdigital. Op 1 juni jl. is ook Eva Heijblom, Directeur-Generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, toegetreden tot de raad. Zij volgt daarmee Marieke van Wallenburg op van wie de raad eind vorig jaar afscheid heeft genomen.