Minister Adriaansens verwelkomt advies cyberweerbaarheid mkb

Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens nam dinsdag het nieuwe advies van de CSR Verkleinen van de Cyberweerbaarheidskloof in ontvangst. CSR covoorzitter Theo Henrar en raadslid Claudia de Andrade onderstreepten bij de overhandiging van het advies de belangrijkste aanbevelingen van de raad:

  • Zorg voor een meer samenhangende en passende cybersecurityondersteuning voor het mkb.
  • Maak bij de samenvoeging van Digital Trust Center, Nationaal Cyber Security Centrum en CSIRT-DSP een makkelijk toegankelijk loket met op het mkb gerichte ondersteuning.
  • Werk vanuit de overheid nauw samen met brancheorganisaties, zoals MKB-Nederland en vertrouwde partners van mkb’ers, zoals de Kamer van Koophandel en accountants om te zorgen dat hulpmiddelen aansluiten en ondernemers goed bereikt worden.
  • Een keurmerk voor ICT-leveranciers helpt ondernemers in hun keuze voor veilige diensten en producten.

De minister zag goede aansluiting tussen de adiezen en de inzet van het Ministerie van EZK, zoals de Strategie Digitale Economie en de Nederlandse Cybersecurity Strategie om onze digitale weerbaarheid te verhogen. Ze nodigde ook het Digital Trust Centre, als ondersteuningsorganisatie voor het bedrijfsleven, uit om de aanbevelingen van de raad ter harte te nemen. De verdere aanbevelingen van de Raad pakt het ministerie samen met Ministerie van Justitie en Veiligheid op, zodat onze ondernemers digitaal veilig kunnen ondernemen. 

CSR covoorzitter Theo Henrar en raadslid Claudia de Andrade overhandigen het nieuwe CSR Advies aan de minister Adriaansens. Foto: Bart Maat